Ratkaisut

METSIEN SUOJELUA TEHOSTETTAVA

text1-image1

SUOJELTUJEN ALUEIDEN MÄÄRÄÄ LISÄTTÄVÄ
Suomi on kaukana kansainvälisistä sitoumuksistaan metsien suojelemisessa. Tilanne on pahin Etelä-Suomessa, jossa vain 3 % metsistä on suojeltu. Metsäluonnon köyhtyminen voidaan pysäyttää määrätietoisella suojelusuunnittelulla.

METSÄTEOLLISUUDEN KANNETTAVA VASTUUNSA
Metsäteollisuuden on kannettava vastuu ympäristömme tilasta. Metsäyhtiöt omistavat merkittävän osan Suomen metsistä. Juhlapuheiden ja viherpesun sijaan tarvitaan oikeita suojelutekoja: teollisuuden on perustettava kunnollisia suojelualueita omistamiinsa metsiin.

METSÄNHOITOA ILMAN AVOHAKKUITA
Suomessa tehdään liikaa metsäluonnolle ja -maisemille tuhoisia avohakkuita. Metsätalouden tulisi siirtyä vaihtoehtoisiin metsänhoidon menetelmiin. Metsiä voidaan hyödyntää tehokkaasti poimimalla puita hakkuisiin säännöllisin väliajoin. Näin metsä pysyy metsänä.

Bears in FinlandBaerenmutter und Jungtier

UPEAT METSÄMME TARVITSEVAT APUASI

PELASTA SUOMEN METSÄT


lahjoita