Globalt problem

Verdens største lager af kulstof er truet

“Det nordlige skovbælte udgør et enestående økosystem og er landjordens største lager af kulstof. Siden slutningen på den sidste istid er enorme mængder kulstof blevet opsuget og lagret i skovens træer, jord, permafrost, vådområder og tørv. Den enestående skov mod nord lagrer mere kulstof end Jordens tropiske regnskove til sammen.

Når skoven fældes, drænes eller afbrændes, udledes kulstoffet fra træerne og jorden til atmosfæren. Hvis vi derimod bevarer skoven, kan den være med til at redde os fra ukontrollable og katastrofale klimaforandringer. Hvordan vi behandler vores skove, har stor og direkte betydning for, hvilken slags klode vi efterlader til vores børn og børnebørn.

GP025J6

GIV ET BIDRAG OG HJÆLP

BESKYT DEN ENESTÅENDE SKOV MOD NORD


Giv et bidrag nu