Hotet mot det norra skogsbältet

DEN BIOLOGISKA MÅNGFALDEN MINSKAR

Det norra skogsbältet – eller de boreala skogarna, som de också kallas – är hem åt en mängd arter. Här lever varg, björn, lodjur, örn och den utrotningshotade sibiriska tigern. Dessa skogar är också miljoner människors hem. Flera urfolk bor här, som First Nations i Kanada och samerna i Skandinavien och Ryssland. Men skogen och dess invånare hotas av en kombination av avskogning och klimatförändringar med fler och större skogsbränder som följd.

Bara i Sverige är 1827 rödlistade arter beroende av skogen. Förlusten av skog driver rödlistade arter allt närmare utrotning i det norra skogsbältet. För urfolken betyder förstörelsen av skogarna att deras existens och livsstil hotas.

Var med och ge en gåva

Skydda det norra skogsbältet


Ge Gåva direkt