Insamlat hittills

0

Steg 1/4

Välj vilken skog du vill skydda med ditt namn

 • Den svenska skogen

  Den svenska skogen är en del av vår livsstil – det är här vi upplever många av barndomens äventyr, det är hit vi går för att finna andrum och eftertanke. Skogen ger oss ovärderliga ekosystemtjänster, som till exempel syre, föda och inte minst möjligheter till rekreation. Läs mer.

  Lodjur

  Clearcut-logging near Oestra Paetnakberget, Sweden. Kahlschlag in Schweden. im Hintergrund Pinien-Waelder (pinus contorta).

  Det rika livet i våra skogar är inget vi kan ta för givet. Den svenska skogsmodellen bygger på ett intensivt skogsbruk med kalhyggen och trädplantager. Detta skogsbruk har gjort en enorm skada på den biologiska mångfalden. I dagsläget är 2246 av Sveriges skogslevande djur- och växtarter rödlistade. Endast fyra procent av våra svenska skogar har ett fullvärdigt och långsiktigt skydd – vilket betyder att värdefull naturskog kan huggas ner.

  Med din hjälp kan Greenpeace konfrontera de företag som skövlar skogen. Vi kan agera mot förlusten av habitat och skydda rödlistade arter som lodjuret, fjällräven, björnen och kronhjorten. Vi kommer pressa våra politiker att hålla sina löften om att bevara våra livsviktiga skogar. Under den närmaste tiden kommer Greenpeace att intensifiera arbetet med att skydda det norra skogsbältet, och vi kommer snart att börja arbeta mer aktivt med även den svenska skogen.

  Skogarna och alla dess invånare behöver dig. Ge din gåva idag.

  Förminska.

 • Den finska skogen

  Skogen är en del av den finska livsstilen. Det är här många av barndomens äventyr utspelar sig, och den används flitigt för friluftsliv och rekreation av människor i alla åldrar. Denna skog, med sin rika flora och fauna, är också hotad av skogsindustrin. Läs mer.

  etela-suomen_tuhokuukkeli_04I södra Finland har mindre än 3% av skogarna skydd i lagen. Vi arbetar för att skydda de resterande gammelskogarna som är hem åt lokalt hotade arter såsom nötskrikan.

  I östra Finland är vårt fokus att skydda de skogar som ägs av staten, eftersom de fungerar som korridorer för arter att röra sig över gränserna mellan Sverige, Finland och Ryssland.

  Med hjälp att ditt bidrag kommer vi att övervaka avverkningsplaner och protestera när det behövs. Vi kommer också att dokumentera förekomsten av hotade arter såsom ekorren. Sådan dokumentation, när den utförs av experter, är ibland tillräckligt för att sätta stopp för avverkningar och skydda skogen.
  Läs mindre.

 • Den ryska skogen

  Med sina 12 miljoner kvadratkilometer är den ryska delen av det norra skogsbältet klart imponerande. Den biologiska mångfalden är överväldigande, med många utrotningshotade arter såsom sibirisk tiger, brunbjörn och amurleopard. Läs mer.

  Greenpeace volunteers help to extinguish a steppe fire at night in the Volgogradsky region. The volunteers work with backpack fire extinguisher and air blower.

  Siberian Tiger, Primorye Region in the Southeast of Russia. Sibirischer Tiger, Region Primorje im Suedosten von Russland.

  Denna magnifika skog är nu hotad. Varje år avverkas runt 150 miljoner kubikmeter timmer på ett ohållbart och skadligt sätt. Över 80% av avverkningen sker i form av kalhyggen, den metod som är mest skadlig för miljön.

  Ökande temperaturer och extrem torka, vilka är symptom på klimatförändringar, bidrar tillsammans med andra mänskliga aktiviteter till skogsbränder. Varje år brinner 3 miljoner hektar skog upp, och ytterligare 5-6 miljoner hektar skadas. Detta frigör enorma mängder koldioxid som förvärrar klimatförändringarna och skapar en destruktiv cykel.

  Greenpeace arbetar för att främja ett miljövänligt, uthålligt och socialt ansvarstagande skogsbruk i Ryssland. Med hjälp av ditt bidrag kommer vi att bevaka, dokumentera och avslöja miljöproblem i syfte att påverka skogslagstiftningen och den internationella handeln med timmer. Vi kommer också att övervaka och bekämpa skogsbränder, utbilda volontärer i detta samt sprida information om effektiva metoder för att motverka skogsbränder.
  Läs mindre.

 • Den kanadensiska skogen

  I Kanada täcker norra skogsbältet mer än hälften av landets totala areal. Det rika djurlivet inkluderar björn, varg, järv, lodjur och ren. Skogen spelar en mycket viktig roll som koldioxidsänka för klimatet. Här finns också många av urfolkens traditionella territorier, deras livsstil och inkomster är beroende av skogen. Läs mer.

  Brown Bear, Richardson Mountains, Northwest Terretory, Canada. Braunbaer in der baumlosen Tundra, Richardson Mountains, Northwest-Territorium, Kanada.

  On the flight from Montreal to Val d'Or. Oliver Salge in conversation with Nicolas Mainville (GP Canada Forest campaigner). Flug von Montreal nach Val d'Or. Oliver im Gespraech mit Nicolas Mainville (GP Canada Forest campaigner).

  Ändå hotas många områden av skadlig avverkning. Hela 65% av all skog i Kanada – mer än 258 miljoner hektar – är planerad att avverkas, och bara 8% skyddas av lagen.

  Greenpeace är fast beslutna att skydda Kanadas största ekosystem genom att samarbeta med lokalbefolkningen. Med hjälp av ditt bidrag kommer vi att samarbeta med skogsindustrin och urfolken för att skydda skogen. Vi kommer också att avslöja skadliga verksamheter och sätta press på regeringen och näringslivet för att de ska ta sitt ansvar för att skydda skogen.
  Läs mindre.

Vem ska skydda skogen:

 • < >
 • < >
 • < >
 • < >

Steg 2/4

Ge din gåva

Du kan ladda ner ditt personliga gåvobevis i steget efter din betalning.

Du kan ladda ner gåvobeviset i steget efter din betalning. Gåvobeviset inkluderar din väns namn, gåvobeloppet och ditt namn.

Ja, jag vill ge en gåva

Ja, jag vill ge en gåva som present

Steg 3/4

Information

Din väns information

Min information

Tillbaka

Tack för din gåva!

Skogen och alla dess invånare tackar dig för din generösa gåva. Du kan inspirera andra genom att dela bilden nedan på Facebook, Twitter och Instagram. Passa på att ladda ner ditt personliga gåvobevis här och nu - bilden och gåvobeviset kan inte laddas ner vid senare tillfälle.

Tack för gåvan! Ge bort din gåva som present.

Skogen och alla dess invånare tackar dig för din generösa gåva. Här är ditt gåvobevis som du kan ge till din vän. Ladda ner och spara gåvobeviset. Sedan kan du välja att antingen skicka det till din vän med e-post, eller skriva ut det på papper. Passa på att ladda ner gåvobeviset här och nu - bilden och gåvobeviset kan inte laddas ner vid senare tillfälle.

Ge gåva direkt