Suomen kauneimmat mäntymetsät sijaitsevat Inarissa ja Sodankylässä saamelaisten kotiseutualueella. Satoja vuosia vanhat ikimetsät ovat alkuperäisluontomme helmiä. Maisemien ja luonnon lisäksi ne ovat korvaamattoman arvokkaita saamelaisten poronhoidolle – perinteiselle elinkeinolle, joka on kielen ja kulttuurin perusta. Lue lisää.

img_8740poro_01Laajoja alueita upeinta pohjoista luontoa on viime vuosina saatu rauhoitettua valtion hakkuilta Greenpeacen, poronhoitajien ja saamelaisjärjestöjen yhteistyöllä. Uhkana kuitenkin ovat Metsähallituksen kiristyvät tulostavoitteet. Lisäksi alueella on hakkuiden välittömästi uhkaamia metsiä esimerkiksi Muddusjärvellä. Lahjoituksesi avulla seuraamme tilannetta ja puutumme hakkuisiin tarvittaessa.
Piilota