Den enestående skandinaviske skov kender vi fra eventyr og fortællinger fra vores barndom. Den skandinaviske skov er hjemsted for fantastiske dyr som jærve, bjørne, losser, ugler og ørne. Her lever også det forunderlige, flyvende egern, som er truet af skovhugst. Størsteparten af de udrydningstruede arter i Skandinavien har deres levested i skovene. Læs mere.

etela-suomen_tuhoUbæredygtig skovforvaltning og destruktiv skovhugst, hvor store dele af skovens vegetation fragmenteres og ryddes, har skabt et enormt pres på flere arter. Kun 5% af skovområderne er officielt beskyttet.

Vi kan stadig redde denne sårbare del af vores nordiske arv. Med dit bidrag vil vi holde skarpt øje med og afsløre ødelæggelsen af værdifuld oprindelig skov, dokumentere den biologiske mangfoldighed og arter, der er truet af udryddelse, og vi vil lægge pres på regeringerne for at leve op til deres forpligtelser og beskytte skoven.
Læs mindre