Den svenska skogen är en del av vår livsstil – det är här vi upplever många av barndomens äventyr, det är hit vi går för att finna andrum och eftertanke. Skogen ger oss ovärderliga ekosystemtjänster, som till exempel syre, föda och inte minst möjligheter till rekreation. Läs mer.

Lodjur

Clearcut-logging near Oestra Paetnakberget, Sweden. Kahlschlag in Schweden. im Hintergrund Pinien-Waelder (pinus contorta).

Det rika livet i våra skogar är inget vi kan ta för givet. Den svenska skogsmodellen bygger på ett intensivt skogsbruk med kalhyggen och trädplantager. Detta skogsbruk har gjort en enorm skada på den biologiska mångfalden. I dagsläget är 2246 av Sveriges skogslevande djur- och växtarter rödlistade. Endast fyra procent av våra svenska skogar har ett fullvärdigt och långsiktigt skydd – vilket betyder att värdefull naturskog kan huggas ner.

Med din hjälp kan Greenpeace konfrontera de företag som skövlar skogen. Vi kan agera mot förlusten av habitat och skydda rödlistade arter som lodjuret, fjällräven, björnen och kronhjorten. Vi kommer pressa våra politiker att hålla sina löften om att bevara våra livsviktiga skogar. Under den närmaste tiden kommer Greenpeace att intensifiera arbetet med att skydda det norra skogsbältet, och vi kommer snart att börja arbeta mer aktivt med även den svenska skogen.

Skogarna och alla dess invånare behöver dig. Ge din gåva idag.

Förminska.